Dette er Aentera løsningen

Hovedmålet er å tilby en brukervennlig, sikker og skalerbar løsning som kan støtte aktivitetene i en innkjøpsprosess. Løsningen gjør det mulig å samhandle effektivt over Internett.

Dokumenter

Aentera løsningen gir brukere en internetbasert plattform hvor kjøpere og selgere kan samhandle følgende dokumenter elektronisk:
  • Forespørsler (RFP / RFQ)
  • Tilbud
  • Bestillinger
  • Ordrebekreftelser
  • Fremdriftsoppfølging

Integrasjon

Systemet er klart for å integreres med internt ordre (ERP) system for å ytteligere akselerere innkjøpsprosessen. Tegninger, strekkoder og annet underlag kan dermed helautomatisk formidles til dine leverandører / mottakere av disse dokumentene.Dette kutter drastisk i både tidsbruk og kostnader for Aenteras kjøpende og selgende brukere.